Hoạt động

Xe của gara Thống Nhất đang sửa chữa hộp số tự động,xe chạy không sang số
Xe của A.ĐỨC sơn dặm ở quận 12
Xe A.Hải ở Phú Nhuận kiểm tra động cơ kêu
Sửa chữa hệ thống gầm,đèn báo lỗi động cơ,đèn báo lỗi cơ khí.
Xe của A.KHOA quận 6 sơn dặm đánh bóng toàn xe,ráp camera,sửa chữa hệ thống gằm.
Sơn dăm và bảo dưỡng định kỳ xe anh Danh công tác bên Bộ Công An phụ trác phía Nam

 Hình ảnh

 Thống kê